शेतकर्यांच्या हितासाठी रुईच्या उतार्यानुसार कापसाचे वर्गीकरण


“Shetkaryancha Aasud” (Aurangabad edition) on “शेतकर्यांच्या हितासाठी रुईच्या उतार्यानुसार कापसाचे वर्गीकरण” by Dr. V. G. Arude, Senior Scientist on 7th October 2022